Image

Honkadori Aikido Dojo Trenčín

V roku 2003 Tomáš Švec, Martin Mlynár a Doc. Ernest Broska založili klub Honkadori Aikido Dojo Trenčín na Trenčianskej univerzite, ktorý je súčasťou organizácie Slovenskej spoločnosti priateľov aikido. Po dohode s Doc. Ernestom Broskom sa zaviedlo Aikido ako súčasť vyučovania študentov na Trenčianskej univerzity.

Hlavným učiteľom a vedúcim klubu sa stal Tomáš Švec držiteľ 4 th Dan Aikikai, tréner 2.triedy a skúšobný komisár Slovenskej spoločnosti priateľov aikido, ktorý vedie pravidelne tréningy a organizuje národné ale aj medzinárodné semináre. Svoju technickú úroveň zvyšuje navštevovaním národných ale aj medzinárodných seminárov. Veľký vplyv na jeho osobný rozvoj Aikido má Martin Mlynár 6 th Dan Aikikai (prezident SSPA), shihan Franck Noel 7 th Dan Aikikai (FR) a shihan Seishiro Endo 8 th Dan Aikikai (JP).

V roku 2007 sa klub rozšíril o tréningy pre deti v spolupráci s Centrom voľného času v Trenčíne. Počas rokov na Trenčianske univerzite sa vzdelávalo veľa nových aikidoka, ktorí dosiahli majstrovské technické stupne Dan Aikikai a neskôr sa stali učiteľmi klubu HAD, ktorí vedú tréningy Ľubomír Pénzeš 2 nd Aikikai a Peter Ďurdík 2 nd Aikikai. V roku 2016 klub rozšíril svoje pôsobenie do mesta Dubnice nad Váhom.

V rámci propagácie a spoločnej kooperácie spolupracujeme s ďalšími klubmi ako sú AS Trenčín, ktorý pravidelne organizuje akciu Hviezdy deťom, kde sme súčasťou ako jeden z programov, s mestami Trenčín ale aj Dubnica v ktorých pôsobíme a zapájame sa do rôznych projektov a akcií na ktorých sa môžeme prezentovať ako klub, ktorý trénuje deti, dospelých ale aj seniorov, s Centrami voľného času v Trenčíne a v Dubnici n. Váhom a v neposlednej rade s Armádou SR ale tiež inými klubmi a organizáciami.

Rozvoj žiakov a učiteľov sa robí pravidelným navštevovaním národných ako i medzinárodných seminárov - na SR Martin Mlynár 6 th Dan Aikikai ( prezident SSPA), Dušan Dreisig 6 th Dan Aikikai (prezident kolégia danov), Zdenko Reguli 6 th Dan Aikikai - na medzinárodnej úrovni shihan Franck Noel 7 th Dan Aikikai, shihan Seishiro Endo 8 th Dan Aikikai, Gaston Nicolessi 6 th Dan Aikikai, Roberto Martucii 7 th Dan Aikikai, Bruno Gonzales 6 th Dan Aikikai, Kaname Ariga 6 th Dan Aikikai, Makoto Shimizu 7 th Dan Aikikai, Stépahane Goffin 6 th Dan Aikikai, Jose M. Sevilleja 5 th Dan Aikikai a iní.

V súčasnosti klub má dohromady 70členov a stále napreduje. Pomocou rôznych akcií a prezentácií sa nám darí získavať nových členov do radov dospelých tak i detí. Spolu s ostatnými učiteľmi Slovenskej spoločnosti priateľov Aikido sa snažíme šíriť ducha AIKIDO ďalej. Na pôde bojových umení sme začali organizovať a spolupracovať s ďalšími klubmi bojových umení a tak šíriť cestu BUDO a AIKIDO ďalej.

Galéria fotiek zo semináru