O projekte

Image

Názov projektu: Aikido online

Kód malého projektu: SK/FMP/11b/07/023

Žiadateľ: HONKADORI AIKIDO DOJO - TRENČÍN

Hlavný cezhraničný partner: AIKIDO DOJO SUCHDOL N/OROU, z.s.

Celkové náklady projektu: 17 075, - EUR

Finančný príspevok z EFRR: 14 513,75 - EUR

Štátny rozpočet: 1 707,50, - EUR

Vlastné zdroje: 853,75, - EUR

Popis projektu: Medzi hlavné aktivity a výstupy projektu patrí realizácia víkendového seminára pre cezhraničných partnerov a ich cvičencov. Nosnou aktivitou je podpora športu v čase pandémie, a to tvorbou inštruktážnych videí pre deti a mládež, ktoré budú voľne dostupné prostredníctvom novovytvorenej webstránky.

Ciele projektu: Cieľom je zintenzívnenie spolupráce medzi športovými klubmi v slovensko-českom pohraničí a zároveň popularizácia aikido, veľmi obľúbeného a pritom nízko nákladového športu medzi mladú generáciu a ich rodičov.

Termín realizácie: 01. 01. 2022 – 31.10. 2022

Pozvánka

na detský víkendový seminár „Aikido online“

Podujatie sa uskutoční 15.-16. októbra 2022 od 10:00 hod. v priestoroch

Jednota SOKOL Trenčín
Mládežnícka 2 - Sokolovňa
911 01 Trenčín

Rozpis cvičenia:
SOBOTA
10:00 - 13:30 a 15:00 - 18:30

NEDEĽA
8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00

Pozvánka na víkendový seminár pre cezhraničných partnerov a ich cvičencov, ktorého úlohou je podpora športu v čase obnovy po pandémii pre deti a mládež.
Na spoločnom cvičení sa deti budú môcť plnohodnotnejšie vzdelávať, prípadne tréneri oboch organizácii inšpirovať novými postupmi a tak zväčšovať vedomostnú základňu pre ďalší rozvoj cvičencov.

Projekt „Aikido online“ sa uskutočnil v spolupráci HONKADORI AIKIDO DOJO – TRENČÍN a AIKIDO DOJO SUCHDOL N/ODROU, z.s.. Projekt podporil Fond malých projektov v programe Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Image Image