O projekte

Fond malých projektov

Názov projektu: Aikido online

Kód malého projektu: SK/FMP/11b/07/023

Žiadateľ: HONKADORI AIKIDO DOJO - TRENČÍN

Hlavný cezhraničný partner: AIKIDO DOJO SUCHDOL N/OROU, z.s.

Celkové náklady projektu: 17 075, - EUR

Finančný príspevok z EFRR: 14 513,75 - EUR

Štátny rozpočet: 1 707,50, - EUR

Vlastné zdroje: 853,75, - EUR

Popis projektu: Medzi hlavné aktivity a výstupy projektu patrí realizácia víkendového seminára pre cezhraničných partnerov a ich cvičencov. Nosnou aktivitou je podpora športu v čase pandémie, a to tvorbou inštruktážnych videí pre deti a mládež, ktoré budú voľne dostupné prostredníctvom novovytvorenej webstránky.

Ciele projektu: Cieľom je zintenzívnenie spolupráce medzi športovými klubmi v slovensko-českom pohraničí a zároveň popularizácia aikido, veľmi obľúbeného a pritom nízko nákladového športu medzi mladú generáciu a ich rodičov.

Termín realizácie: 01. 01. 2022 – 31.10. 2022